บริการฝากไฟล์ฟรี ฝากรูปฟรี ให้พื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย ให้พื้นที่ ฝากไฟล์ถึง 2GB โดยไม่ต้องแบ่งไฟล์ให้เสียเวลาฝากไฟล์โหลดแรงที่สุดให้พื้นที่มากสุดต้องที่เราบริการฝากไฟล์ดีที่สุดแห่งแรกในไทย

www.upload-thai.com file upload

จะสุดยอดแค่ไหน เรามี Server ให้ท่านฝากไฟล์เพิ่มอีก 2 ช่องทาง
» ช่องทางอัพโหลด Sever 2 » ช่องทางอัพโหลด Sever 3


Last file upload


ไฟล์ที่ 9459245 = -Mongol-Invasion.rar
ไฟล์ที่ 9459179 = ------.rar
ไฟล์ที่ 9459155 = FIT-NGO_ARCH_ST.zip
ไฟล์ที่ 9459147 = 14August31012721.rpl
ไฟล์ที่ 9459137 = 14August31012721.rpl
ไฟล์ที่ 9459133 = AI.rar
ไฟล์ที่ 9459118 = SD.gif
ไฟล์ที่ 9459110 = 00-For-Cobra-ODE.zip
ไฟล์ที่ 9459108 = prosth-immediate.mp3
ไฟล์ที่ 9459094 = 14August31015112.rpl


ติดต่อได้ที่ เบอร์ 098-1723141, อีเมล์ : uploadthai@gmail.comusers online