บริการฝากไฟล์ฟรี ฝากรูปฟรี ให้พื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย ให้พื้นที่ ฝากไฟล์ถึง 2GB โดยไม่ต้องแบ่งไฟล์ให้เสียเวลาฝากไฟล์โหลดแรงที่สุดให้พื้นที่มากสุดต้องที่เราบริการฝากไฟล์ดีที่สุดแห่งแรกในไทย

www.upload-thai.com file upload

จะสุดยอดแค่ไหน เรามี Server ให้ท่านฝากไฟล์เพิ่มอีก 2 ช่องทาง
» ช่องทางอัพโหลด Sever 2 » ช่องทางอัพโหลด Sever 3


Last file upload


ไฟล์ที่ 9466929 = P8311671.JPG
ไฟล์ที่ 9466928 = P8311670.JPG
ไฟล์ที่ 9466927 = P8311668.JPG
ไฟล์ที่ 9466925 = P8311643.JPG
ไฟล์ที่ 9466923 = P8311638.JPG
ไฟล์ที่ 9466922 = P8311632.JPG
ไฟล์ที่ 9466921 = P8311630.JPG
ไฟล์ที่ 9466919 = P8311628.JPG
ไฟล์ที่ 9466918 = P8311627.JPG
ไฟล์ที่ 9466916 = P8311620.JPG


ติดต่อได้ที่ เบอร์ 098-1723141, อีเมล์ : uploadthai@gmail.comusers online